• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1

Tin công nghệ

Responsive Web Design là gì? Từ khái niệm tới thực tế Responsive Web Design là gì? Từ khái niệm tới thực tế 06/08/2014

Ngày này, hầu hết các doanh nghiệp mới đều muốn có một phiên bản di động cho trang web của họ. Đó là nhu cầu thực tế rất cần thiết vì rất nhiều khách hàng của họ sử dụng smartphone để truy cập Web và họ phải có một thiết kế cho BlackBerry, khác dành cho iPhone, iPad, netbook, Kindle – và tất cả phải tương thích với độ phân giải màn hình của các thiết bị đó.