• Slide 2

Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ
thiết kế Website, mạng nội bộ;
- Sản xuất và kinh doanh phần mềm tin học;
-
Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền (domain)
-
Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (Hosting, Email, Server, VPS,...)
- Dịch vụ thương mại điện tử
- Dịch vụ viễn thông tự động;Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117