• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1

Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh
- Dịch vụ thiết kế website.
- Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền (domain)
- Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (Hosting, Email, Server, VPS,...)
- Sản xuất và kinh doanh phần mềm quản lý ứng dụng.
- Dịch vụ Thương mại điện tử
- Dịch vụ viễn thông tự động
- Mua, bán máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị tin học văn phòng