• Slide 2

Phương châm - Chiến lược và phát triển


                               
    
Phương châm hoạt động:
     Đối với
Công ty Phần mềm Bambu sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp: chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ; của giải pháp; và điều quan trọng nhất là mang lại hiệu quả cho khách hàng. 


 
 
Chiến lược và phát triển:   
      Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo,
Công ty phần mềm Bambu định hướng trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ thiết kế webstie chuyên nghiệp, tạo sự đột phá cho thành công của tổ chức và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khách hàng của Bambu bao gồm một đội ngũ các nhà tư vấn, thiết kế và chuyên viên lập trình giỏi được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn.
Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117