• Slide 2
  • Nha khoa

Công nghệ phát triển

     
      Công ty phần mềm Bambu
có đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ thuật tốt, tất cả đều được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm áp dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến đã được khẳng định trên thế giới trong nhiều dự án phát triển phần mềm. Các công nghệ, hệ thống phần mềm, ngôn ngữ lập trình chính đã và đang được Bambu sử dụng, bao gồm:

1.Công nghệ:
Thiết kế: Xử lý ảnh Adobe Photoshop, vẽ đồ hoạ Adobe Inlustrator, Corel Draw với những phiên bản mới nhất, chuyên nghiệp nhất.

2.Lập trình - Hệ điều hành:
Microsoft Windows Server, Micrososft Windows workstation, Redhat Linux, uBuntu
- Công nghệ: Microsoft .NET, JAVA, Grails, GIS
- Ngôn ngữ lập trình: C++/C#/ Java, ASP/ASP.NET, JSP, Groovy, PHP 5, CSS, Javascript, HTML, XHTML
- Môi trường phát triển ứng dụng (IDE): Microsoft Visual Studio, NetBeans, Eclipse
- Các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, PostGIS
- Các hệ thống quản trị thông tin: uPortal, Joomla, dotnetnuke
- Các phần mềm quản trị dự án: Microsoft Project, Planner, netOffice Dwins, JIRA
- Hệ thống quản lý phiên bản: VSS, SVN, CVS
- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2000, CMM Level 3 - Phần mềm hỗ trợ kiểm thử: jUnit, JMetter
- Phần mềm Web Server: Microsoft Internet Information Server, Apache, Tomcat, JBoss
- Ngôn ngữ và phần mềm hỗ trợ thiết kế phần mềm: UML, Visio, Rational Rose, Enterprise Architect
Liên hệ - Trợ giúp
  • Tổng đài Tư vấn - Chăm sóc khách hàng: 0942 484 784
  • Hotline hỗ trợ : 0942 116 117 - 0945 625 388
  • Phòng kinh doanh: : dodt@bambu.com.vn
  • Phòng kĩ thuật:: hoitv@bambu.vn